•  biofilm
  •  lokalsport
  •  utställningar
Tisdag 22/4
Utställningar under dagen
Öppettiderna är enligt vad som kommit till vår kännedom. För att vara helt säker, kolla hos arrangören.
19:00