Det kan vara så att ni nyligen renoverade er bostadsrätt men upptäcker att de hantverkare som gjorde jobbet inte fullföljde eller gjorde ett dåligt arbete. Det är viktigt att man reklamerar de fel som man upptäcker omedelbart. Kan ni lösa detta på egen hand och att hantverkaren står sitt kast och åtgärdar de fel som uppstått så kan det vara frid och fröjd.

Det är inte alltid så enkelt att lösa problem som uppstått utan det kan bli en tvist mellan díg som beställare och den hantverkare som utfört arbetet. Var väl förberedd som beställare så du inte hamnar i några fällor. Försök att läsa på så mycket som möjligt så du kan agera på rätt sätt om något skulle uppstå som du inte var förberedd på. Det kan vara att de hantverkare som anlitats inte gjort det arbete som skulle göras. Eller att de på något sätt har utfört ett undermåligt arbete och som måste göras om.

Det är viktigt att ni har ett bra avtal er emellan som båda kan luta sig mot om något skulle gå fel. Det finns standardiserade avtal som man kan hämta hem som mall på nätet och fylla i. Det underlättar för dig som lekman. Om du fortfarande är osäker så ta kontakt med en bostadsjurist som kan hjälpa dig med detta och även annat som har med olika avtal att göra. Om det skulle visa sig att det blir en tvist med hantverkare så kan även bostadsjurister hjälpa till att lösa dessa tvister.